Expertise

Als klinisch neuropsycholoog ben ik bekend met de werking van de hersenen, de relatie tussen hersenen en gedrag en de stoornissen die zich hierin kunnen voordoen door ziekte of letsel. Deze stoornissen, zoals geheugenproblemen of concentratiemoeilijkheden, zijn vaak ingrijpend voor zowel de persoon zelf die dit overkomt als zijn/haar sociale omgeving. Ik kan steun bieden bij het leren omgaan met de beperkingen van een hersenaandoening. Daarnaast heb ik praktijkervaring opgedaan in het begeleiden van volwassenen met ADHD-problematiek.

Ik ben gecertificeerd tot het afnemen van de DISC Persoonlijkheidsanalyse.

Ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)